1. Oprichting van het fonds voor de vorming

Collectieve arbeidsovereenkomst van 20/10/2011 betreffende de oprichting van het fonds voor de vorming van de arbeiders van PC 100


2. Momenteel geldende Collectieve arbeidsovereenkomsten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 07/12/2021 betreffende opleiding (geldend tot eind 2022)


Collectieve arbeidsovereenkomst van 07/12/2021: tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (geldend tot eind 2023)

Collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de vaststelling van risicogroepen van 1 januari 2022 tot 31 december 2023.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 07/12/2021: inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds voor de vorming van de arbeiders van PC 100 door de rijksdienst voor sociale zekerheid tot eind 2023.

RSZ-bijdrage van 0,10% van de totale bruto loonmassa, van 1 april 2022 tot 31 december 2023, van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen die behoren tot PC 100.3. Eerder afgesloten Collectieve arbeidsovereenkomsten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 12/10/2021: inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds voor de vorming van de arbeiders van PC 100 door de rijksdienst voor sociale zekerheid tot 31 maart 2022.

RSZ-bijdrage van 0,10% van de totale bruto loonmassa, van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022, van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen die behoren tot PC 100.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 13/11/2019: inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds voor de vorming van de arbeiders van PC 100 door de rijksdienst voor sociale zekerheid tot eind 2021

RSZ-bijdrage van 0,10% van de totale bruto loonmassa, van 1 januari 2020 tot 31 december 2021, van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen die behoren tot PC 100.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 13/11/2019: tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (geldend tot eind 2021)

Collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de vaststelling van risicogroepen van 1 januari 2020 tot 31 december 2021.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 13/11/2019 betreffende opleiding (geldend tot eind 2020)


Collectieve arbeidsovereenkomst van 20/10/2017: inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds voor de vorming van de arbeiders van PC 100 door de rijksdienst voor sociale zekerheid tot eind 2019

RSZ-bijdrage van 0,10% van de totale bruto loonmassa, van 1 januari 2018 tot 31 december 2019, van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen die behoren tot PC 100.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 20/10/2017: tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (geldend tot eind 2019)

Collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de vaststelling van risicogroepen van 1 januari 2018 tot 31 december 2019.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 20/10/2017 betreffende opleiding (geldend tot eind 2018)

Collectieve arbeidsovereenkomst van 03/02/2016: inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds voor de vorming van de arbeiders van PC 100 door de rijksdienst voor sociale zekerheid tot eind 2017

RSZ-bijdrage van 0,10% van de totale bruto loonmassa, van 1 januari 2016 tot 31 december 2017, van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen die behoren tot PC 100.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 03/02/2016: tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (geldend tot eind 2017)

Collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de vaststelling van risicogroepen van 1 januari 2016 tot 31 december 2017.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 03/02/2016 betreffende opleiding (geldend tot eind 2016)


Collectieve arbeidsovereenkomst van 10/11/2015: inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds voor de vorming van de arbeiders van PC 100 door de rijksdienst voor sociale zekerheid vanaf 1 januari 2016 tot 31 maart 2016

RSZ-bijdrage van 0,10% van de totale bruto loonmassa, van 1 januari 2016 tot 31 maart 2016, van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen die behoren tot PC 100.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 12/11/2014: inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds voor de vorming van de arbeiders van PC 100 door de rijksdienst voor sociale zekerheid tot eind 2015

RSZ-bijdrage van 0,10% van de totale bruto loonmassa, van 1 januari 2015 tot 31 december 2015, van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen die behoren tot PC 100.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 12/11/2014: tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (geldend tot eind 2015)

Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2014 met betrekking tot de vaststelling van risicogroepen van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24/10/2013: inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds voor de vorming van de arbeiders van PC 100 door de rijksdienst voor sociale zekerheid tot eind 2014

RSZ-bijdrage van 0,10% van de totale bruto loonmassa, van 1 januari 2014 tot eind 2014, van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen die behoren tot PC 100.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 24/10/2013: bijkomende vormingsinspanningen voor het jaar 2014.

De sociale partners verbinden zich ertoe de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector met 5% te verhogen en dit door middel van het effectief opstarten van een aanbod van opleidingen in het jaar 2013-2014 door het Fons voor vorming van de arbeiders in het aanvullend paritair comité van de werklieden.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 17/12/2013: tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (geldend tot eind 2014)

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013 met betrekking tot de vaststelling van risicogroepen van 1 april 2014 tot 31 december 2014.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 17/12/2013 betreffende opleiding geldend tot eind 2014

De ondernemingen zullen minstens één keer per jaar hun bedrijfsopleidingsplan voor arbeiders ter bespreking voorleggen aan de Ondernemingsraad, of bij het CPBW bij ontstentenis van een Ondernemingsraad, en een overzicht geven van de aandachtspunten opgemaakt uit de evaluatie van de opleidingen van het vorig jaar. Dit laatste heeft vooral tot doel te komen tot kwaliteitsvolle opleidingen.

De sociale partners van de sector engageren zich om met de middelen van de 0,10% risicogroepen het bestaande sectorale opleidingsaanbod verder uit te breiden naar zowel functiegebonden ais algemene opleidingen.


CAO risicogroepen PC 100 geldend tot 31 maart 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013 met betrekking tot de vaststelling van risicogroepen van 1 jan 2013 tot 31 maart 2014.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 28/08/2013: bijkomende vormingsinspanningen voor het jaar 2013.

De sociale partners verbinden zich ertoe de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector met 5% te verhogen en dit door middel van het effectief opstarten van een aanbod van opleidingen in het jaar 2013 door het Fonds voor vorming van de arbeiders in het aanvullend paritair comité van de werklieden.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/12/2012: inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds voor de vorming van de arbeiders van PC 100 door de rijksdienst voor sociale zekerheid tot eind 2013

RSZ-bijdrage van 0,10% van de totale bruto loonmassa, van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen die behoren tot PC 100.


Collectieve arbeidsovereenkomst van 20/10/2011: inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds voor de vorming van de arbeiders van PC 100 door de rijksdienst voor sociale zekerheid van 1 april 2012 tot 31 maart 2013

RSZ-bijdrage van 0,10% van de totale bruto loonmassa, van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen die behoren tot PC 100.